jQuery .prop() và .attr() khác nhau như thế nào?

Trong jQuery cả hai phương thức prop() và attr() đều đc sử dụng để thay đổi giá trị một phương thức của phần tử. Ví dụ như để vô hiệu hoá một button thì cả hải đoạn mã đưới đều có thể được sử dụng: ...

khác nhau giữa "event.preventDefault()" và "return false"

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như ở dưới đây đều đưa về kết quả như nhau: ...

Bắt sự kiện chuột phải trong jQuery

Trong jQuery có cách nào để bắt sự kiện khi người dùng nhấp chuột phải lên trang không? ...

jQuery cuộn lên đầu trang

Chào mọi người, Mình có một trang với nội dung dài và cần tạo một biểu tượng ở phía cuối trang để khi người dùng cuộn xuống cuối trang và click vào biểu tượng này thì trình duyệt sẽ kéo về đầu trang. Mình muốn hỏi có cách nào sử...

jQuery tại sao cần sử dụng document.ready

Mình không hiểu tại sao khi viết mã lệnh jQuery thì cần đặt bên trong document.ready. Ví dụ như mã sau: $(document).ready(function () { $("a").click(function (e) { alert("aaaa"); e.preventDefault()/ }); }); và đoạn mã sau: $("a").click(function (e) { alert("aaaa"); e.preventDefault()/ }); ...

window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready(). ...

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Sử dụng jQuery thì nào sao để chuyển tiếp sang một trang khác vậy các bác? ...

jQuery: Kiểm tra phần tử bị ẩn hay không

Làm sao để có thể kiểm tra phần tử đang ẩn hay không sau khi gọi hàm jQuery.toggle()? ...

jQuery viết dữ liệu lên file?

Sử dụng jQuery có cách nào để viết dữ liệu lên file trên máy tính người dùng không vậy mọi người? ...

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần...

Trên trang HTML em có đoạn code như sau: <div id="parent"> <h2>...</h2> <p>...</p> <p>...</p> </div> Bây giờ em muốn dùng JavaScript để xóa toàn bộ các phần tử con của phần tử bao ngoài thì phải làm như thế nào? ...
Khóa Học Mới
Node.js Cơ Bản

Node.js Cơ Bản

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine...
Objective-C Cơ Bản

Objective-C Cơ Bản

Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để...
Xcode Cơ Bản

Xcode Cơ Bản

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng...
Học AJAX

Học AJAX

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng AJAX, cách thay đổi nội dung của...
JavaScript Object Oriented

JavaScript Object Oriented

Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình phổ biến hiện nay. Trong khoá học JavaScript Object...