AngularJS Expressions Là Gì

AngularJS expresssions là các biểu thức Javascript được viết dựa trên cú pháp của AnguarJS. Tương tự như Javascript expression về bản chất AngularJS là các biểu thức Javascript. Tuy nhiên các biểu thức trong AngularJS sẽ được đặt bên trong thuộc tính của phần tử HTML hoặc ở bên...

Markdown Là Gì

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber. Markdown sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu để đánh dấu văn bản và văn bản được viết bằng Markdown sẽ có thể được chuyển đổi sang HTML. Ngược lại các văn bản...

Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng với mục đích để tạo các trang web chạy trên Internet. <html> <body> <a href=”http://hoclaptrinh.org">Link tới trang hoclaptrinh.org</a> </body> </html> ...

Tìm Hiểu Về Meta Keywords

Thẻ Meta Keywords là một trong những thẻ được dùng để bổ sung thông tin cho trang web. Thẻ Meta Keywords được dùng để định nghĩa các từ khoá của trang web. Nội dung của thẻ Meta Keyword thường được sử dụng bởi các máy tìm kiếm như Google,...

Danh sách hệ thống màu theo tên

Ngoài các màu cơ bản trong bài học thì còn có các màu nào khác không và có thể tìm danh sách đầy đủ các màu này ở đâu? ...

Định kiểu cho phần tử div có chiều cao bằng...

Trong CSS làm sao để định kiểu cho một phần tử có chiều cao của toàn bộ trang HTML? ...

javascript:void(0) là gì?

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó là hàm nào? ...

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ để đánh dấu văn bản in đậm: <strong>Chữ In Đậm</strong> Nhưng một số tài liệu khác lại sử dụng thẻ : ...

CSS tạo hình tam giác

Mình cần tạo một biểu tượng hình tam giác đều trỏ xuống dưới (để khi click vào thì sẽ xổ ra một menu). Có cách nào mà chỉ cần sử dụng CSS để làm việc này không vậy mọi người? ...

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ có thẻ như sau: <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"> Mình không rõ thẻ này được dùng với mục đích gì và thiếu nó có ảnh hưởng gì tới trang không? ...
Khóa Học Mới
Node.js Cơ Bản

Node.js Cơ Bản

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine...
Objective-C Cơ Bản

Objective-C Cơ Bản

Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để...
Xcode Cơ Bản

Xcode Cơ Bản

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng...
Học AJAX

Học AJAX

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng AJAX, cách thay đổi nội dung của...
JavaScript Object Oriented

JavaScript Object Oriented

Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình phổ biến hiện nay. Trong khoá học JavaScript Object...